Newyddion S4C

Seren Wrecsam James McClean 'yn falch' o dderbyn diagnosis o awtistiaeth

16/09/2023
james mcclean.png

Mae seren pêl-droed Wrecsam James McClean wedi siarad yn agored am ei ddiagnosis o awtistiaeth ar raglen deledu The Late Late Show yn Iwerddon.

Dywedodd McClean, sydd yn chwarae pêl-droed rhyngwladol i Iwerddon, ei fod yn “falch” o fod ar y sbectrwm.

Siaradodd am ei ferch chwech oed sydd ag awtistiaeth a dywedodd fod ei fywyd “wedi newid yn llwyr er gwell” ers ei geni.

Soniodd hefyd mai hi oedd y rheswm pam y cafodd ei brofi ei hun am awtistiaeth a dywedodd: “Roeddwn i’n betrusgar am ychydig ynglŷn â mynd a chael prawf a chael diagnosis oherwydd yn amlwg, y swydd rydw i’n ei gwneud, byddai’n fwledi i’w rhoi i bobl.

“Ond meddyliais, rydych chi'n gwybod beth, rydw i'n gwneud hyn i fy merch. Os yw'n fy helpu i gael gwell dealltwriaeth ohoni.

“Fe es i wneud y prawf a daeth yn ôl fy mod i hefyd ar y sbectrwm ac rwy’n falch ohono.”

Llun: James McClean (dde) yn arwyddio i Wrecsam, gyda Phil Parkinson y rheolwr /CPD Wrecsam

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.