Newyddion S4C

Arestio dau ddyn wedi i gi ymosod ar bum person mewn parc gwyliau yn Sir Conwy

16/09/2023
S4C

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi fod ci wedi ymosod ar bum person mewn parc gwyliau yn Sir Conwy nos Wener.

Digwyddodd yr ymosodiad ym Mharc Gwyliau Palins, Bae Cinmel ychydig cyn 22:00. 

Cafodd dau ddyn, 58 a 28 oed, eu harestio mewn cysylltiad â’r digwyddiad fore dydd Sadwrn. 

Mae eu cerbyd hefyd wedi’i feddiannu gan swyddogion.

Cafodd dyn oedd ag anaf difrifol i'w fraich ei gludo i'r ysbyty tra bod pedwar o bobl wedi dioddef mân anafiadau.

Ers hynny mae'r ci wedi'i leoli a'i feddiannu medd yr heddlu, ac mae mewn cwt cŵn priodol lle bydd ei les yn cael ei reoli.

Dywedodd DS Jon Rich o Heddlu'r Gogledd: “Mae ein hymholiadau yn parhau ond hoffwn sicrhau’r cyhoedd nad ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r digwyddiad hwn.

“Rydym yn ymwybodol o’r sylw cenedlaethol presennol ar ddigwyddiadau o’r natur hwn. Ni chredir bod y ci yn Bully XL ac rydym yn y broses o gadarnhau ei union frîd.

“Hoffwn annog unrhyw un a welodd y digwyddiad neu sydd ag unrhyw ffilm fideo i gysylltu â ni ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad A149757.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.