Llai o wrthgyrff amrywiolyn delta yn dilyn brechlyn Pfizer

The Independent

Mae astudiaeth ddiweddar wedi darganfod bod gan dderbynwyr brechlyn Pfizer bron i bum gwaith yn llai o wrthgyrff i amddiffyn yn erbyn amrywiolyn Delta na straen gwreiddiol Covid-19. 

Yn ogystal, mae'r astudiaeth yn dangos bod lefelau'r gwrthgyrff yn lleihau "gydag amser ac oedran", meddai The Independent.

Roedd yr astudiaeth, a gynhaliwyd gan Sefydliad Francis Crick a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, yn darparu mwy o dystiolaeth o’r angen i leihau'r cyfnod rhwng pigiadau, ac i gynnig pigiadau 'atgyfnerthu' er mwyn cadw o bobl â phosibl allan o'r ysbyty.

Dadansoddodd yr astudiaeth samplau gwaed gan 250 o unigolion iach a dderbyniodd y brechlyn Pfizer, a phrofi gallu eu gwrthgyrff i "niwtraleiddio" gwahanol amrywiolion Covid-19.

Darllenwch y stori'n llawn yma.