Ymdrechion cynyddol i ddod â thwristiaid nôl i'r DU o Bortiwgal

Evening Standard

Mae cwmnïau hedfan wedi ychwanegu miloedd o seddi i helpu twristiaid i ddod adref o Bortiwgal ar ôl i Lywodraeth y DU dynnu'r wlad oddi ar y rhestr werdd teithio.

Dyma'r unig gyrchfan gwyliau haf poblogaidd oedd yn caniatáu teithio nôl i Brydain heb gyfnod o hunanynysu. Erbyn hyn, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y wlad yn mynd ar y rhestr oren oherwydd achosion cynyddol o Covid-19.

Bydd y newid yn dod i rym am 04.00 fore dydd Mawrth, 8 Mehefin. 

Mae cyfradd yr haint dros gyfnod o saith diwrnod wedi codi i 51 fesul 100,000 o'r boblogaeth ym Mhortiwgal, o'i gymharu â 33 i bob 100,000 pan gafodd y wlad ei rhoi ar y rhestr werdd ar 7 Mai, meddai Evening Standard.

Darllenwch y stori'n llawn yma.