Newyddion S4C

Jac Morgan i arwain Cymru wrth i Gatland gyhoeddi ei dîm yn erbyn Ffiji

07/09/2023
Cymru v de affrica

Mae Warren Gatland wedi cyhoeddi ei dîm ar gyfer gêm gyntaf Cymru yng Ngwpan Rygbi’r Byd.

Mi fydd Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yn y bencampwriaeth yn erbyn Ffiji ddydd Sul 10 Medi.

Mae’r 15 fydd yn dechrau’r gêm yn erbyn Ffiji yn cynnwys pum chwaraewr fydd yn ymddangos yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf.

Yr un sy'n wir am bump o’r eilyddion hefyd. 

Jac Morgan sy'n chwarae yn safle'r blaenasgellwr fydd yn arwain y tîm, ac fe fydd Aaron Wainwright a Taulupe Faletau yn ymuno gyda’u capten yn y rheng ôl.

Dyma fydd cap rhif 101 i Faletau, ac yn chwarae dros Gymru am y tro cyntaf ers iddo wynebu Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Bydd George North yn chwarae ei 17eg gêm yng Nghwpan y Byd ddydd Sul – a hynny yn ei bedwaredd Pencampwriaeth. Nick Tomkins fydd ei bartner yng nghanol cae.

Gareth Davies sydd wedi ei ddewis yn fewnwr gyda Dan Biggar yn safle’r maswr. Dyma fydd y drydedd gystadleuaeth ar gyfer Cwpan y Byd i’r ddau ohonynt gymryd rhan ynddi.

Mae Davies wedi chwarae yn 12 gêm ddiwethaf Cymru yng Nghwpan y Byd yn 2015 a 2019, tra bo Biggar o fewn triphwynt i gyrraedd 100 o bwyntiau yn y gystadleuaeth.

Ddydd Sul fydd wythfed gêm y cefnwr, Liam Williams yng Nghwpan y Byd a Louis Rees-Zammit a Josh Adams fydd yn cwblhau’r tri ôl. Adams oedd prif sgoriwr ceisiau Cwpan y Byd yn Japan yn 2019 ac fe hawliodd dri o’i saith cais yn y gystadleuaeth honno yn erbyn Ffiji.

Gareth Thomas sydd wedi ei ddewis yn brop pen tynn gyda’r bachwr Ryan Elias a Tomas Francis yn cwblhau’r rheng flaen. Yr ornest yn erbyn Ffiji fydd 11eg ymddangosiad Francis yng Nghwpan y Byd hyd yma.

Will Rowlands ac Adam Beard fydd y ddau glo.

Ymhlith yr eilyddion, Tomos Williams, Sam Costellow a Rio Dyer fydd yn cynnig yr opsiynau ar gyfer yr olwyr

Elliot Dee, Corey Domachowski a Dillon Lewis fydd eilyddion y rheng flaen a chwaraewr ieuengaf y garfan, Dafydd Jenkins a Tommy Reffell fydd yn cynnig yr opsiynau eraill ar gyfer y blaenwyr.

'Gweithio'n galed'

Dywedodd Gatland: "Mae’r garfan wedi gweithio’n hynod o galed dros y misoedd diwethaf wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth hon.

" Mae’r paratoadau penodol ar gyfer gêm Ffiji wedi bod yn arbennig yn ystod y pythefnos diwethaf. Maen nhw’n amlwg yn dîm da gydag athletwyr unigol gwych ac mae’n bwysig cydnabod bod llawer iawn mwy o strwythur i’w chwarae bellach.

“Ry’n ni’n gwybod yn iawn beth sydd angen i ni ei wneud a’r dull chwarae sydd angen i ni ei fabwysiadu ar gyfer gornest sy’n addo i fod yn gyffrous ddydd Sul. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at y gêm a’r achlysur.

“Mae’r bechgyn yn edrych yn dda ac yn barod ar gyfer yr her. Mae awyrgylch arbennig yn y garfan gyda’r chwaraewyr yn gweithio’n galed dros ei gilydd – ac yn mwynhau cwmni ei gilydd hefyd. Mae pawb yn ysu i ddechrau ein hymgyrch yng Nghwpan y Bydd 2023 ddydd Sul.”


Eglurodd Gatland hefyd pam nad yw’r cyd-gapten Dewi Lake wedi ei gynnwys yn y garfan ar gyfer yr ornest agoriadol: “Mae’r tîm meddygol wedi gwenud gwaith arbennig er mwyn cael Dewi’n ôl yn holliach – ond gan nad yw e wedi ymarfer gymaint â Ryan Elias ac Elliot Dee – ‘rwyf wedi penderfynu eu dewis nhw y tro hwn.”

Bydd gêm Cymru yn erbyn Ffiji i’w weld yn fyw ar S4C.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.