Ymchwilio i glwstwr o achosion Covid-19 mewn bar yn Abertawe

NS4C

Mae cwsmeriaid ac ymwelwyr i un o fariau Stryd y Gwynt, Abertawe, yn cael eu hannog i gael prawf Covid-19, os oes ganddynt symptomau o'r feirws.

Dylai unrhyw un a ymwelodd â bar Jack Murphy rhwng 26 Mai a 1 Mehefin, ac sydd wedi datblygu symptomau Covid-19, gymryd prawf ar unwaith, yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae o leiaf 13 o bobl, gan gynnwys rhai o staff y bar, wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud fod nifer fach o staff wedi bod yn gweithio ac yn gwasanaethu yn ystod cyfnod heintus, ac yn ystod cyfnod lle'r oedd ganddyn nhw symptomau.

'Cannoedd o bobl'

Dywedodd y bwrdd fod timau Profi, Olrhain ac Amddiffyn Abertawe yn gwneud popeth o fewn eu gallu i olrhain cysylltiadau ond mae pryderon na fydd rhai cwsmeriaid yn cael eu holrhain.

Mae swyddogion hefyd yn gweithio gyda rheolwyr y bar i sicrhau bod holl fesurau diogelwch Covid-19 ar waith.

Dywedodd Siôn Lingard, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc a’r dyddiau yn arwain ato, mae cannoedd o bobl yn debygol o fod wedi ymweld â Jack Murphy. Efallai na fydd llawer o'r bobl hyn yn sylweddoli y gallent fod wedi bod yn agored i'r firws, ac efallai na fydd y tîm TTP yn gallu olrhain pawb a aeth yno.

“Felly mae'n hynod bwysig ein bod ni'n rhybuddio pobl am y risg fel y gallant gael eu profi os ydyn nhw'n teimlo'n sâl - nid yn unig gyda'r symptomau Covid clasurol ond unrhyw symptomau sy'n anarferol iddyn nhw.

“Cofiwch hefyd ei bod yn llawer mwy diogel bod y tu allan yn yr awyr iach na dan do. Felly os ydych chi'n mynd allan i gymdeithasu, dewiswch fyrddau y tu allan os gallwch chi".

Llun: Google Maps