Newyddion S4C

Cyhoeddi enwau stormydd y flwyddyn nesaf

01/09/2023
S4C

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi rhyddhau'r rhestr o enwau stormydd y flwyddyn 2023/2024.

‘Elin’ yw’r unig enw Cymreig sydd ar y rhestr eleni.

Mae gweision sifil, gwyddonwyr a hefyd cymeriad llyfr comig enwog yn ysbrydoliaeth.

Ymysg yr enwau eraill mae Debi, Ciaran a Regina – ar ôl pobol sy’n gweithio i amddiffyn y cyhoedd rhag tywydd eithafol.

Hefyd ar y rhestr mae'r enw Minnie, ar ôl Minnie the Minx o'r comig Beano a Jocelyn, ar ôl yr astroffisegydd y Fonesig Jocelyn Bell.

Mae Swyddfa Dywydd y DU, ynghyd â gwasanaeth dywydd yr Iseldiroedd a Met Eireann yn Iwerddon yn enwi stormydd sydd yn debygol o gael effaith ‘canolig’ neu ‘uchel’ ar bobl dros y flwyddyn nesaf.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gall hyn helpu dangos difrifoldeb y storm i’r cyhoedd ac yna helpu pobl adnabod pa gamau diogelwch fydd angen cymryd.

Mae’r tri sefydliad yn cydweithio i lunio’r rhestr cyn y tymor nesaf, sy’n rhedeg o fis Medi i fis Awst.

Mae Regina, sydd yn gweithio i dîm Rhybuddio a Hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi ysbrydoli un o’r enwau.  

Dywedodd: “Mae cymaint o bobl yn meddwl na fydd llifogydd yn digwydd iddyn nhw.

"Y peth cyntaf y gallwn ni i gyd ei wneud yw gwirio a yw ein hardal mewn perygl o lifogydd cyn i’r glaw ddechrau disgyn.”

Y rhestr lawn:

 • Agnes 
 • Babet
 • Ciaran
 • Debi
 • Elin
 • Fergus
 • Gerrit
 • Henk
 • Isha
 • Jocelyn
 • Kathleen
 • Lilian
 • Minnie
 • Nicholas
 • Olga
 • Pie
 • Regina
 • Stuart
 • Tamiko
 • Vincent
 • Walid

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.