Newyddion S4C

Heddlu Llundain yn ymchwilio i hacio gwybodaeth posib 

27/08/2023
Heddlu'r Met

Mae Heddlu’r Met yn Llundain yn ymchwilio ar ôl datgelu fod “mynediad heb ei awdurdodi” wedi digwydd i wybodaeth ar systemau un o’u cyflenwyr.

Dywedodd y llu fod gan y cwmni wybodaeth am enwau, rhengoedd, lluniau, lefelau gwirio a rhifau cyflogaeth swyddogion a staff.

Ychwanegodd y llu eu bod nhw’n gweithio i ddeall pa wybodaeth, os o gwbl, gafodd ei ddatgelu a’u bod wedi cymryd “mesurau diogelwch” ychwanegol.

Dywedodd cymdeithas staff y llu fod y digwyddiad yn peri “pryder a dicter” iddynt.

Nid yw heddlu’r Met yn medru dweud pryd ddigwyddodd hyn neu faint o swyddogion sydd wedi eu heffeithio ond nad oedd gan y cwmni mewn cwestiwn unrhyw wybodaeth bersonol fel cyfeiriadau, rhifau ffôn neu fanylion ariannol.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei gyfeirio at yr Asiantaeth Trosedd Cenedlaethol (National Crime Agency) a’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.