Newyddion S4C

Ymateb 'ffantastig' i gynnig pryd bwyd £1 siop sglodion yn Sir Gâr

25/08/2023

Ymateb 'ffantastig' i gynnig pryd bwyd £1 siop sglodion yn Sir Gâr

Mae siop sglodion yn Sir Gaerfyrddin wedi derbyn ymateb ledled Ewrop yn dilyn penderfyniad i gynnig prydau bwyd am bunt i blant.

Mel's Chippy ym Mhen-y-groes sydd yn cynnig y pryd bwyd sy'n cynnwys byrgyr, sglodion, afal a diod am £1 yn unig.

Mel Lewis a'i wraig Sarah yw perchnogion y siop, ac fe benderfynon nhw geisio lleddfu'r baich wrth i gostau bwyd gynyddu.

"Ni ishe rhoi rhywbeth nôl i'r community, ac i'r plant ti'n gwybod," meddai Mel Lewis.

"Ma' fe 'di cymryd off yn gwd nawr. Ma' lot o gwmnïau bach wedi helpu ni, gyda donations a phethach, a customers wedi helpu ni lot yn rhoi donations."

60 pryd y diwrnod

Dywedodd y perchennog bod pethau yn araf i gychwyn, ond erbyn hyn maen nhw wedi gwerthu dros 450 o brydau.

"Ma' jyst wedi buildo lan dros yr holidays, ti'n gwybod mynd lan nawr i 50, 60 meals a day - s'dim dal da fe ti'n gwybod?

"Mae'n gŵd thing a ma'n gwd i'r plant ac fel ma' pethach nawr ti'n gwybod, popeth yn dynn 'da pawb. Mae'n tough going 'da pawb do fe?"

Image
Mel's Chippy
Mae nifer o gwsmeriaid wedi cyfrannu i'r siop sglodion

Fe all bobl gyfrannu at y fenter mewn nifer o ffyrdd, drwy gynnig bwyd, cyfrannu arian neu brynu bwyd o'r fwydlen a chyfrannu'r bwyd hwnnw.

Un sydd wedi cyfrannu yw Allison Raymond sydd yn berchennog Allison's Snack Bar.

Dywedodd ei bod eisiau gwneud cyfraniad achos bod angen gwthio cynlluniau fel hyn.

"Roedd eisiau rhoi cymorth i'r achos fel ein bod ni gyd yn helpu'n gilydd," meddai.

"Mae'n amser anodd i bawb ar hyn o bryd gyda chostau byw yn cynyddu ac mae angen i ni gwthio pethau fel hyn tra bod y costau fel 'ma."

Yr Alban a Bwlgaria

Yn sgil yr ymateb mae cyfraniad wedi dod o du hwnt i Gymru.

Mae menyw o'r Alban wedi anfon carden i'r siop i ddweud diolch am eu caredigrwydd ac mae galwad ffôn wedi dod yr holl ffordd o Fwlgaria.

"Ma' bob dydd yn tyfu yfe," meddai Mr Lewis.

"Ar y start o'dd e bach yn dawel do fe? But nawr ma fe 'di pigo lan a wedi cymeryd off ti'n gwybod. Ma'r ymateb wedi bod yn ffantastig.

"Ma' pawb yn respondo, ma un menyw o Scotland wedi reito carden a pethach.

"Mae'n gŵd, pawb wedi supporto ni'n dda chi'n gwybod? A sai'n gwybod beth i 'weud ambiti fe.

"Ni 'di cael sioc yfe? Mae 'di cymryd off mor dda... cael phone call o bobman, mae'n gŵd gweld busnes bach yn bobman a gŵd cael local support."
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.