Newyddion S4C

Disgwyl cwymp yng ngraddau TGAU Cymru

24/08/2023
Arholiad TGAU

Mae disgwyl cwymp yng ngraddau TGAU Cymru ar gyfartaledd wrth iddyn nhw ddychwelyd i drefn debyg i'r hyn a oedd cyn y pandemig.

Bydd disgyblion ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn dechrau derbyn eu marciau am 8am ddydd Iau ond mae disgwyl iddyn nhw fod ychydig is na’r llynedd.

Daw ar ôl i Covid-19 arwain at gynnydd yn y graddau TGAU gorau yn 2020 a 2021, gyda chanlyniadau yn seiliedig ar asesiadau athrawon yn lle arholiadau.

Yng Nghymru, disgwylir i’r canlyniadau fod “tua hanner ffordd” rhwng y rhai a ddyfarnwyd yn 2022, y flwyddyn gyntaf wedi ail-gyflwyno arholiadau, a chyn y pandemig yn 2019.

Mae rheoleiddwyr arholiadau wedi dweud nad ydyn nhw’n bwriadu dychwelyd at y drefn cyn y pandemig yn gyfan gwbl nes y flwyddyn nesaf.

Yn Lloegr bydd y canlyniadau yn dychwelyd i’r drefn cyn y pandemig, gan olygu fod disgwyl i’r marciau fod yn debycach i 2019.

Mewn neges ddydd Mercher dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Jeremy Miles: Pob lwc i bawb sy'n disgwyl canlyniadau TGAU a chymwysterau galwedigaethol yfory.

“Rydych chi i gyd wedi gweithio mor galed, gobeithio eich bod chi'n edrych ymlaen at gyfleoedd cyffrous o'ch blaen.

Mae rhagor o newidiadau yn Lloegr gyda’r marciau A* i U traddodiadol wedi eu newid i rifau 9 i 1.

Ond yng Nghymru bydd y llythrennau yn parhau.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.