Newyddion S4C

Cais i droi capel yn Y Groeslon yn gaffi a llety gwyliau

23/08/2023
capel Bryn Rodyn

Mae cynlluniau wedi eu cyflwyno i drawsnewid capel Cymraeg yng Ngwynedd yn siop goffi a llety gwyliau newydd.

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn cais cynllunio llawn i drawsnewid hen Gapel Bryn Rodyn ger pentref Y Groeslon.

Mae’r safle ar yr hen ffordd rhwng Penygroes a Chaernarfon.

Mae’r cynnig wedi ei gyflwyno gan Steffan Huws o gwmni coffi Poblado. Mae'r ymgeisydd eisoes yn rhedeg y cwmni rhostio coffi Y Barics yn Nantlle.

Mae cynlluniau’r capel hefyd yn dangos newid defnydd yr hen gapel i fod yn gaffi a siop goffi.

Yn rhan o’r cynnig hefyd, mae cynllun i ddatblygu llety gwyliau tymor byr ar lawr cyntaf yr adeilad presennol.

Mae’r cais cynllunio hefyd yn nodi safle ar gyfer rhostio ffa coffi, canolfan ymwelwyr a hyfforddiant barista.

Yn ôl gwefan Coflein, cafodd y Capel ei adeiladu gan y pensaer Richard Owen o Lerpwl ym 1773.  Ar un adeg roedd y man addoli yn adeilad mwy o faint, ond dros y blynyddoedd bu llawer o newidiadau i’r safle gwreiddiol.  

Cafodd addasiadau hefyd eu gwneud ym 1798 a 1830, a chafodd y capel ei ail adeiladu ym 1869.

Yn ddiweddar, mae arolwg o'r adeilad gwag wedi darganfod adar y to yn nythu yno. 

Mae arolwg ystlumod hefyd wedi ei gynnal. Datgelodd yr arolwg hwn bod “adrannau o’r adeiladau y bwriedir eu datblygu yn cael eu defnyddio gan ystlumod sy’n clwydo.”

Cafodd tri math gwahanol o ystlumod ei nodi yn yr arolwg, sy'n awgrymu bod yr adeilad gwag bellach yn glwydfan ddydd a nos i’r rhywogaethau.  

Yn sgil hynny, cyn i unrhyw waith trawsnewid ddechrau, fe fydd angen gwneud cais am Drwydded Ewropeaidd i Warchod Ystlumod.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.