Cyn-gyfarwyddwr Castell Aberteifi wedi dwyn miloedd gan yr elusen

Golwg 360

Mae cyn-gyfarwyddwr Castell Aberteifi wedi cael dedfryd o garchar wedi’i ohirio ar ôl iddo gyfaddef dwyn £40,000 oddi wrth elusen y castell. 

Fe wnaeth Jac Davies, 34, ddefnyddio cerdyn y cwmni i wario mewn siopau, gwestai ag apiau ar-lein.

Cafodd ei ddisgrifio gan Farnwr Llys y Goron Abertawe fel “unigolyn hollol anonest”, yn ôl Golwg360

Darllenwch y stori’n llawn yma