Dim marwolaethau Covid-19 yng Nghymru ers wythnos

NS4C

Nid oes yr un farwolaeth yn gysylltiedig â Covid-19 wedi ei chofnodi yng Nghymru ers wythnos.

Dyma'r tro cyntaf i hyn gael ei gofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ers mis Medi 2020. 

Daeth cadarnhad gan Lywodraeth Cymru ddydd Iau fod 45% o oedolion Cymru bellach wedi derbyn dau frechiad i'w hamddiffyn rhag Covid-19.

Daw hyn wrth i'r gyfradd o achosion Covid-19 yng Nghymru barhau'n isel, gyda 7.5 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth rhwng 23 Mai a 29 Mai.

Image
Diweddariad dyddiol Covid

Y tro diwethaf i farwolaethau Covid-19 gael eu cofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru oedd ar 27 Mai, pan gafodd dwy farwolaeth eu cofnodi.

Mae'r newyddion yn dod ddiwrnod wedi i awdurdodau iechyd cyhoeddus annog trigolion ardal Bae Penrhyn, Cyffordd Llandudno a Llandudno i gymryd prawf Covid-19 hyd yn oed os nad oes ganddynt symptomau.

Y gred yw mai amrywiolyn Delta, a gafodd ei adnabod yn gyntaf yn India, sy'n gyfrifol am y cynnydd yn y nifer o achosion.

Mae disgwyl cyhoeddiad gan Mark Drakeford ddydd Gwener ar adolygiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o'r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus sydd ar waith yng Nghymru.