Boris Johnson yn cwrdd â Mark Drakeford i drafod cynllun adfer Covid-19

Wales Online

Mae arweinwyr Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cwrdd gydag Boris Johnson mewn cyfarfod ddydd Iau. 

Bwriad y cyfarfod yw trafod sut y bydden nhw'n cydweithio â'u gilydd i geisio adfer y Deyrnas Unedig yn sgil y pandemig. 

Yn ôl WalesOnline, fe ysgrifennodd Mr Johnson at Mark Drakeford, Nicola Sturgeon ac Arlene Foster yn dilyn yr etholiadau yng Nghymru a'r Alban yn mis Mai, gan eu gwahodd i gyd-drafod adferiad y DU. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.