Nicola Faith: Gweddillion cwch bysgota wedi eu codi o wely’r môr

NS4C

Mae gweddillion cwch bysgota aeth ar goll oddi ar arfordir Conwy ym mis Ionawr wedi cael eu codi o wely’r môr.

Cafwyd hyd i gyrff y tri pysgotwr oedd wedi diflannu o fwrdd y Nicola Faith oddi ar arfordir Cilgwri a Blackpool ganol fis Mawrth.

Aeth Ross Ballantine, Carl McGrath ac Alan Minard ar goll ar ôl i'w cwch fethu a dychwelyd yn ôl i harbwr Conwy wedi hanner nos ar 27 Ionawr.

Mae’r gweddillion wedi eu codi gan y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol oddi ar arfordir Bae Colwyn ddydd Llun, a byddent yn eu cludo i “leoliad diogel” ar gyfer ymchwilio ymhellach.

Image
Nicola Faith
Llun: Cangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol

 

Image
Nicola Faith
Llun: Cangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol

Dywedodd Brif Arolygydd Damweiniau Morol, y Capten Andrew Moll: “Roedd angen cynllunio a gweithredu’r cynllun yma’n ofalus er mwyn sicrhau bod tystiolaeth werthfawr yn cael ei chadw. Rydym yn falch ein bod wedi cyflawni hynny ac wedi ailddarganfod Nicola Faith yn llwyddiannus.

“Pwrpas ein hymchwiliad yw er mwyn gwella diogelwch. Cam nesaf yr ymchwiliad fydd sefydlu pa ddigwyddiadau a arweiniodd at y cwch yn troi drosodd, y fecaneg o sut suddodd y cwch a pham.

"Unwaith y bydd yr ymchwiliad wedi'i gwblhau, bydd adroddiad sy'n rhoi manylion y canfyddiadau yn cael ei baratoi a'i gyhoeddi. Yn ogystal â rhoi esboniad i’r teuluoedd, bydd ein hadroddiad yn anelu at atal damwain mor drasig rhag digwydd eto.”