Newyddion S4C

Dyn 85 oed o Brydain wedi cael ei saethu yn Sudan

26/05/2023
sudan.jpg

Mae dyn 85 oed o Brydain wedi cael ei saethu yn Sudan.

Mae brwydro wedi dwysáu rhwng y fyddin a grŵp parafilwrol yr RSF, y Lluoedd Cefnogaeth Gyflym.

Dywedodd teulu Abdalla Sholgami ei fod yn byw ger Llysgenhadaeth y DU ym mhrifddinas Sudan, Khartoum, ac ei fod wedi cael ei saethu.

Bu farw ei wraig, Alaweya Rishwan, o newyn ar ôl iddi gael ei gadael yn y wlad. 

Ychwanegodd y teulu fod Mr a Mrs Sholgami wedi gofyn am help ychydig ddyddiau cyn i'r gwrthdaro yn Sudan ddechrau, ond eu bod nhw wedi cael cyfarwyddyd i adael ardal y brwydro er mwyn gallu hedfan allan o'r wlad. 

Dywedodd y teulu hefyd eu bod wedi cysylltu gyda llinell gymorth Swyddfa Dramor y DU ac nad yw'r llywodraeth wedi gwneud unrhyw beth i'w cefnogi ers yr hediad olaf allan o'r wlad yn gynharach ym mis Mai.

Dywedodd wyres Mr Sholgami, Azhaar, bod y llysgenhadaeth "bedwar cam ar y mwyaf" i ffwrdd o gartref eu nain a'i thaid.

Yn ôl y teulu, cafodd Mr Sholgami ei orfodi i adael ei gartref wedi iddo gael ei saethu dair gwaith, a llwyddodd i ddianc i'r Aifft. 

Cafodd ei wraig ei gadael yn y tŷ a gafodd ei amgylchynu gan saethwyr, lle bu farw yn ddiweddarach.

Dywedodd y Swyddfa Dramor fod yr achos yn "hynod o drist.

"Mae'r DU yn chwarae rhan blaenllaw yn yr ymdrechion diplomyddol i sicrhau heddwch yn Sudan."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.