Newyddion S4C

Cynlluniau i gau ffatri Avara Foods yn y Fenni sy'n cyflogi 400

23/05/2023
Ffatri Avara Foods y Fenni

Mae cwmni Avara Foods wedi cyhoeddi cynnig i gau ei ffatri yn Y Fenni, Sir Fynwy yn yr hydref.

Mae tua 400 o swyddi yn y fantol yn y ffatri sy'n prosesu dofednod. 

Dywedodd y cwmni ei bod wedi wynebu 'pwysau chwyddiant sylweddol mewn tanwydd' sydd wedi cynyddu prisiau a lleihau'r galw am dwrci wedi ei gynhyrchu yn y DU. 

Ychwanegodd bod angen iddynt bellach gael "llai o gyfleusterau sydd â mwy o fuddsoddiad". 

Dros y chwe mis diwethaf, mae'r cwmni wedi ystyried amryw o opsiynau i sicrhau ei fod yn gallu cystadlu yn effeithiol yn y farchnad yn y dyfodol, ac roedd y rhain yn cynnwys defnydd o'u ffatri yn Y Fenni. 

Daeth y cwmni i'r casgliad bod angen cau'r ffatri.

Bydd Avara Foods yn trafod gyda'r gweithwyr yn y dyddiau i ddod, medd datganiad gan y cwmni.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.