Newyddion S4C

43 o leoliadau chwaraeon i elwa o fuddsoddiad £1.2m mewn cyfleusterau llawr gwlad

20/05/2023
Pêl-droed Ieuenctid

Bydd pobl sy'n chwarae chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru yn elwa o fuddsoddiad o £1.2m gan Llywodraeth y DU er mwyn gwella cyfleusterau aml-chwaraeon. 

Daw'r buddsoddiad mewn cydweithrediad â Chymdeithas Bêl-droed Cymru. 

Bydd y buddsoddiad yn ceisio gwella argaeledd a mynediad i gyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer pêl-droed, hoci a chwaraeon llawr gwlad eraill. 

Mae 43 o leoliadau wedi cael eu dewis ar gyfer buddsoddiad, gan gynnwys CPD Llanberis yng Ngwynedd, Cae Llan yn Llannefydd a Phlas Arthur yn Llangefni. 

Dywed Llywodraeth DU mai eu bwriad hefyd ydy helpu cyn gymaint o bobl â phosib i gymryd rhan mewn chwaraeon ac i gynnig buddiannau ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol. 

Mae'r buddsoddiad yn rhan o fuddosddiad £300m Llywodraeth y DU i wella meysydd llawr gwlad aml-chwaraeon ar draws y DU erbyn 2025, gyda mwy na £13m yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru. 

'Gwella ansawdd'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru David T.C. Davies fod y llywodraeth yn "gweithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ac eraill er mwyn sicrhau fod y llwyddiant anhygoel diweddar y mae chwaraeon yng Nghymru wedi ei brofi yn parhau am flynyddoedd i ddod."

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru Noel Mooney: "Yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, rydym yn canolbwyntio ar wella ansawdd cyfleusterau pêl-droed llawr gwlad ar hyd a lled Cymru ac i gefnogi clybiau pêl-droed i fod yn fannau cymunedol i ddod â buddiannau cymdeithasol, iechyd ac economaidd i'w hardaloedd."

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.