Arolwg elusen yn amlygu argyfwng tai yng Nghymru

Arolwg elusen yn amlygu argyfwng tai yng Nghymru

Newyddion S4C

Mae ymchwil gan Shelter Cymru yn dangos bod un o bob tri yng Nghymru yn byw mewn tai sydd un ai yn anniogel neu’n anfforddiadwy.

Yn ôl gwaith ymchwil yr elusen, mae pobl yn byw mewn "amodau tai gwael" sy'n "niweidiol i iechyd pobl".

Dywedodd Llywodraeth Cymru iddyn nhw fuddsoddi £2bn mewn tai fforddiadwy yn nhymor diwethaf y Senedd.

Dywedodd Heddyr Gregory, Shelter Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud yn wych ac mae rhaid canmol hynny, ond ma' dal yr ystadegau yn frawychus o ran y pobl sydd wedi dioddef o ran digartrefedd, digartrefedd cudd, pobl ifanc a ma' prinder dybryd o dai gyda ni a ma' hynny'n etifeddol oherwydd dros y degawdau diwethaf di nhw ddim wedi bod yn adeiladu tai, a tai addas.

"Ni 'di colli'n stoc tai cyngor, felly ni'n mawr obeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn cadw at yr addewid yma."

Llun: Jaggery