Newyddion S4C

Pryfed

Cyhuddo Llywodraeth Cymru o ‘wastraffu arian’ ar ymchwilio i greu bwyd o bryfed

NS4C 19/05/2023

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o “wastraffu arian” ar ymchwilio i ddefnyddio pryfed fel ffynhonnell fwyd.

Dywedodd y Ceidwadwyr eu bod nhw'n pryderu am y gwariant ar adeg pan oedd cynghorau Cymru yn wynebu ariannu prydau bwyd am ddim i bob plentyn mewn ysgol gynradd.

Ers 2017 mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £400,000 ar ymchwilio i bryfed fel ffynhonnell fwyd.

Fel rhan o’r buddsoddiad fe gafodd £349,960 ei rhoi yn Ionawr 2018 i gynllun bwydydd iachus sy'n seiliedig ar greu bwyd o bryfed, gan gynnwys ar gyfer plant ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y cyllid ar gyfer prosiect ymchwil i ffynonellau bwyd amgen, a oedd yn cael ei gefnogi gan y Sefydliad Ymchwil Busnesau Bach.

Doedd ganddo "ddim unrhyw beth i wneud â prydau ysgol am ddim i blant cynradd," ac roedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhan o'r cynllun, medden nhw.

Ond mae aelodau o’r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu’r blaid Llafur am wastraffu arian a thanseilio’r diwydiant amaethyddiaeth leol.

‘Gwastraffu arian’

Dywedodd Laura Ann Jones AS, sef Gweinidog Cysgodol dros Addysg y Ceidwadwyr Cymreig: “Mae dysgu bod Llafur wedi gwastraffu mwy na £400,000 trwy gynnig pryfed fel ffynhonnell bwyd yn peri pryder. 

“Mae angen i Lafur ariannu prydiau bwyd am ddim a pheidio gwastraffu arian ar brydau bwyd dystopiaidd ar gyfer ein plant.”

“Gyda chynghorau’n gweld hi’n anodd cyflawni’r cynllun prydau bwyd am ddim o fewn eu cyllidebau, mae’n debyg y byddai’r newyddion yma yn achosi aflonyddwch rhwng staff a rhieni sy’n pryderu dros ansawdd a chynnwys y bwyd sy’n cael eu cynnig i’w plant a myfyrwyr.”

Dywedodd Samuel Kurtz AS, sef Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Gwledig y Ceidwadwyr Cymreig: “Mae gennym ni ddiwydiant ffermio rhagorol yng Nghymru, ac mae’n un rydw i’n falch ohono. 

“Dyma’r cynnyrch dylai Llywodraeth Cymru defnyddio ar gyfer prydiau bwyd ysgolion. 

“Byddai defnyddio cynnyrch lleol ar gyfer prydiau bwyd am ddim yn yr ysgol yn hybu’r economi lleol, darparu cefnogaeth i’r diwydiant amaethyddol ac yn sicrhau bwyd maethlon i ddisgyblion.” 

Wrth gyhoeddi buddsoddiad yn 2019, dywedodd y gweinidog materion gwledig Lesley Griffiths na fu "amser pwysicach erioed i arloesi ym maes cynhyrchu bwyd a mynd i’r afael â materion amgylcheddol, cynaliadwyedd a chymdeithasol ar yr un pryd".

Llun: Pete Beard/Creative Commons.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.