Newyddion S4C

Gŵr a gwraig yn defnyddio cerddoriaeth i helpu pobl sydd yn gaeth i gyffuriau ac alcohol

Gŵr a gwraig yn defnyddio cerddoriaeth i helpu pobl sydd yn gaeth i gyffuriau ac alcohol

NS4C 19/05/2023

Mae gŵr a gwraig o'r gogledd wedi creu profiad rhyngweithiol newydd i helpu pobl eraill.

Daw wedi i gerddoriaeth chwarae rhan flaenllaw yn eu hadferiad wedi blynyddoedd o fod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Mae gogledd Cymru wedi bod yn gartref i Ellen Davies ers iddi ddechrau astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2006.

Yn ddyslecsig, ac wedi byw gydag anhwylderau bwyta a dibyniaeth ar alcohol, dywed Ellen bod cerddoriaeth wedi ei helpu'n fawr yn ystod ei hadferiad.

Fe dreuliodd flwyddyn yn derbyn cymorth gan sefydliadau Open Minds Wrecsam a NWRC - Cymuned Adferiad Gogledd Cymru - yn Nhŷ Penrhyn, Bangor, lle bu’r celfyddydau creadigol yn rhan bwysig o’i hadferiad.

Nawr, mae hi eisiau rhannu ei phrofiad o ddefnyddio'r celfyddydau trwy brosiect newydd y mae wedi datblygu o’r enw Cysylltu.

'Ar goll'

"Roedd gen i bryderon am berfformio a phryderon yn gymdeithasol, roeddwn i ar goll," meddai.

"Roedd yn rhaid i mi adael fynd o'r syniad o berffeithrwydd a mynd amdani, dros y ferch fach tu mewn. Doeddwn i erioed wedi gallu perfformio gyda phartner o'r blaen, ond mi rydan ni'n mwynhau'n fawr iawn."

Ar ôl astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Leeds, fe wnaeth Gareth Hughes ddychwelyd i Gymru ac yn fuan wedyn bu'n derbyn cefnogaeth NWRC wedi iddo ddatblygu perthynas negyddol gyda chyffuriau ac alcohol.

Yno, fe ddechreuodd wirfoddoli yn lleol, gan redeg côr iechyd meddwl yn ogystal ag ymuno a chôr meibion lleol.

Dywedodd Gareth: "Wnes i gyrraedd lefel lle'r roeddwn i'n llusgo ar y gwaelod, ac mi oedd bywyd yn mor dywyll â mor fach.

"Do'n i methu mynd ymlaen. O'n i unai am ladd fy hun neu odd rhaid i mi ffeindio help rywsut, a diolch byth nes i ofyn am help.

"Esh i i'r doctor a geshi help i symud ymlaen. Mae hynny trwy arlunio, trwy gerdd, trwy siarad, trwy sgwennu."

Fe ddaeth Ellen a Gareth i gwrdd â'i gilydd yn Nhŷ Penrhyn, ac fe ddisgynnodd y ddau mewn cariad.

'Teimladau'

Bellach, maent wedi priodi, wedi cael dau o blant a pherfformio gyda'i gilydd ar lwyfannau ar draws yr ardal fel rhan o'r cynllun, Cysylltu, sydd yn annog eraill i ddefnyddio cerddoriaeth i'w helpu drwy drafferthion eu hunain.

"Ar ôl gymaint o dywyllwch, a rhywun yn dweud wrthym ein bod ni ddim yn gallu cael plant, nawr mae gennym ddau fab bach hyfryd sydd yn ymuno hefo ni a tharo'r tambwrin," dywedodd Ellen.

Ychwanegodd Gareth: "Da ni eisiau dod a'r gymuned efo'i gilydd i ddechrau siarad eto.

"Dwi'n meddwl mae lot o bobl just yn cadw'r teimladau tu mewn, ac mae'n ffordd greadigol o gael nhw allan.

"Mae cerddoriaeth yn helpu ni gysylltu hefo'n gilydd a'n teimladau ni'n hunain.

"Mae'n helpu ni i ddangos sut 'da ni'n teimlo, mae 'na gysylltiad sydd heb eiriau, trwy gerddoriaeth."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.