Newyddion S4C

Beyonce

Rhybudd teithio cyn cyngerdd Beyoncé yng Nghaerdydd

NS4C 15/05/2023

Mae teithwyr o gymoedd y de sy’n bwriadu mynd i gyngerdd Beyoncé yng Nghaerdydd ddydd Mercher yn cael eu hannog i adael ddigon o amser ar gyfer eu taith gan fod bysiau yn lle trenau y neu lle i'w cludo yno.

Oherwydd gwaith peirianyddol ar system Metro De Cymru, ni fydd unrhyw drenau i'r gogledd o Bontypridd (Rheilffyrdd Treherbert a Merthyr Tudful) ac Aberpennar (Rheilffordd Aberdâr) drwy dydd Mercher.

Bydd hyn yn effeithio ar deithwyr sy’n mynd i ac o gyngerdd Beyonce yn Stadiwm Principality. 

Dywed Trafnidiaeth Cymru y bydd bysiau yn gweithredu ar y llwybrau hyn, gyda newidiadau i wasanaethau rheilffordd ym Mhontypridd ac Aberpennar.

Dywedodd llefarydd ar ran Trafnidiaeth Cymru: “Yn anffodus mae ein gwaith peirianyddol arfaethedig yn gor-redeg wrth i ni gwblhau’r holl wiriadau angenrheidiol i ganiatau i’r seilwaith gael ei ailagor yn ddiogel.

“Rydym yn deall y bydd yr estyniad i fysiau yn lle trenau ar hyn o bryd yn rhwystredig i deithwyr, yn enwedig gyda digwyddiad mawr yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Mercher."

Ychwanegodd y llefarydd: “Mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn ymgyfarwyddo â’r amserlenni bysiau yn lle trenau er mwyn cyrraedd y digwyddiad a dychwelyd adref yn ddiogel wedyn. Mae gennym hefyd drefniadau derbyn tocynnau ar waith gyda gweithredwyr bysiau a chynghorir cwsmeriaid i ddefnyddio’r rhain lle bo modd.”

Bydd gwaith peirianyddol ar Reilffordd Merthyr Tudful yn parhau tan o leiaf ddydd Iau 18 Mai ac ar Lein Aberdâr (i’r gogledd o Aberpennar) tan ddydd Sul 21 Mai. Mae Rheilffordd Treherbert ar gau ar hyn o bryd tan fis Chwefror 2024 ar gyfer gwaith sylweddol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.