Newyddion S4C

Mam eisiau i fwy o bobl wybod am gyflwr PDA

Mam eisiau i fwy o bobl wybod am gyflwr PDA

Newyddion S4C 14/05/2023

Mae mam o Sir Gaerfyrddin yn dweud nad ydi addysg gynradd wedi gwneud digon i helpu ei mab. Mae gan Llewelyn Griffith PDA - sy'n rhan o'r sbectrwm Awtistiaeth. Mae ei fam yn dweud bod hyn yn caethiwo'r bachgen sy'n unarddeg mlwydd oed. Rŵan, mae'r teulu eisiau i fwy o bobl wybod am gyflwr PDA, a gwella'r help sydd ar gael i eraill. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.