Newyddion S4C

Mark Williams

Mark Williams yn cael ei ddewis fel ymgeisydd seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol dros Geredigion

NS4C 12/05/2023

Mae'r cyn AS Mark Williams wedi ei ddewis fel ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Geredigion ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Roedd Mr Williams yn AS dros Geredigion rhwng 2005 a 2017 ac yn gyn-arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig.

Collodd ei sedd yng Ngheredigion i'r Aelod Seneddol pressennol Ben Lake yn 2017, o 104 pleidlais yn unig. Yna daeth yn 3ydd yn 2019 y tu ôl i Blaid Cymru a'r Ceidwadwyr.

Mae bellach wedi ei ail-ethol fel ymgeisydd yn dilyn pleidlais gan aelodau lleol y blaid, a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gynrychioli'r blaid unwaith eto.

"Dwi mor hapus i fod yn ymgeisydd yn fy etholaeth leol, lle dwi'n byw, lle mae fy mhlant wedi tyfu fyny a lleoliad dwi wir yn meddwl sydd gyda llawer o botensial. 

"Mae Ceredigion yn lle hyfryd i fyw, ond yn aml iawn mae'n cael ei hesgeuluso gan Lywodraeth y DU yn San Steffan a Llywodraeth Cymru ym Mae Caerdydd.

"Mae ymrwymiad y Democratiaid Rhyddfrydol i ryngwladoliaeth, diogelu ein hamgylchedd naturiol, sefyll dros ofalwyr a diwygio ein democratiaeth yn bethau dwi'n edrych ymlaen at drafod gyda chymdogion."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jane Dodds bod gan Mark y profiad i ennill yng Ngheredigion.

"Dwi'n falch i weld bod Mark wedi cael ei ail-ethol. Mae ganddo'r profiad, yr ysfa a'r angerdd i fod yn llais cryf dros Geredigion yn San Steffan ac mae ganddo fy nghefnogaeth lawn."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.