Mesurau atal parcio Eryri yn achosi pryder

Mae pobl wedi codi pryderon dros fesurau atal parcio ar hyd ffordd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 

Yn ôl North Wales Live, mae cannoedd o gonau traffig wedi'u gosod ar ddwy ochr yr A5 yn Nyffryn Ogwen yn dilyn anhrefn parcio yno yn ystod yr haf y llynedd. 

Ond, mae rhai pobl wedi dweud bod y mesurau yn rhoi diogelwch rhai gyrwyr ceir a cherddwyr mewn perygl yn yr ardal dan sylw.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y mesurau wedi bod mewn lle ger Llyn Ogwen er mwyn atal parcio peryglus. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.