Newyddion S4C

beaconsfield st.jpg

Cyhuddo dyn 48 oed o lofruddio menyw 46 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot

NS4C 09/05/2023

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhuddo dyn 48 oed o lofruddio menyw 46 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cafodd corff Georgina Dowey ei ddarganfod mewn cyfeiriad ar Heol Beaconsfield yn Llangatwg ddydd Sul. 

Mae Mathew Pickering wedi ei gyhuddo o lofruddio Ms Dowey, ac mae'n parhau yn y ddalfa. 

Mae teulu Ms Dowey yn cael eu cefnogi gan swyddogion teulu arbenigol. 

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Brif Arolygydd, Matt Powell: "Mae fy meddyliau yn parhau gyda theulu Georgina sydd wedi eu llorio yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd.

"Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol ac i dystion am eu cefnogaeth yn yr ymchwiliad hyd yma."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2300147389.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.