Newyddion S4C

donald trump.jpg

Rheithgor yn dyfarnu bod Donald Trump wedi camdrin dynes yn rhywiol yn y 90au

NS4C 09/05/2023

Mae rheithgor mewn achos sifil wedi dyfarnu bod Donald Trump wedi camdrin dynes yn rhywiol yn Efrog Newydd yn yr 1990au.

Bydd yn rhaid i'r cyn-arlywydd dalu cyfanswm o $5m i E Jean Carroll.

Fe wnaeth y rheithgor ganfod fod Mr Trump wedi camdrin y colofnydd cylchgrawn mewn canolfan siopa yn Manhattan. 

Ond gwrthododd y rheithgor yr honiad fod Donald Trump wedi treisio E Jean Carroll.

Ar gyfrwng cymdeithasol yn Hydref 2022, dywedodd Donald Trump fod honiadau E Jean Carroll yn ffwlbri llwyr.

Penderfynodd y rheithgor fod yn rhaid iddo dalu $280,000 iddi am bardduo ei henw da yn sgil y sylw hwnnw.

Mae tîm Donald Trump wedi dweud y byddant yn apelio yn erbyn y dyfarniad.

Dyma'r tro cyntaf erioed i reithgor yn America ddyfarnu fod arlywydd wedi ymosod yn rhywiol.

Gan mai achos sifil oedd hwn, roedd modd i E Jean Carroll ddwyn achos iawndal yn erbyn Donald Trump. 

Nid oedd modd i'r gwrandawiad ystyried cyfnod o garchar ar gyfer y cyn-arlywydd am nad oedd yn achos troseddol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.