Newyddion S4C

Etholiad

Llywodraeth San Steffan gyda 'agenda bwriadol i atal pleidleisio' medd Mark Drakeford

NS4C 09/05/2023

Mae Mark Drakeford wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o fod ag “agenda bwriadol i atal pleidleisio” yn dilyn adroddiadau bod pobol wedi eu troi i ffwrdd o flychau pleidleisio yn Lloegr yr wythnos ddiwethaf oherwydd rheolau newydd am luniau adnabod.

Dywedodd y Prif Weinidog wrth aelodau’r Senedd na fyddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r angen am ddangos lluniau adnabod gan bleidleiswyr ar gyfer etholiadau lleol ac etholiadau'r Senedd yng Nghymru.

Wrth ymateb i gwestiwn yn ystod cyfarfod llawn o'r Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Drakeford nad oedd twyll pleidleisio yn bodoli.

Honnodd fod y Blaid Geidwadol yn defnyddio tactegau asgell dde eithafol o’r Unol Daleithiau i'w “gwneud hi’n anoddach i bobl na fyddai efallai’n eu cefnogi i droi i fyny a bwrw eu pleidlais”.

Dywedodd yr aelod Ceidwadol Darren Millar ei fod wedi ei “ddrysu” gan safbwynt Llywodraeth Cymru ar y mater.

Roedd yn ofynnol i bleidleiswyr yn Lloegr i ddangos llun er mwyn casglu eu papur pleidleisio ar gyfer yr etholiadau lleol yno ddydd Iau.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi dadlau bod angen y newid er mwyn lleihau twyll etholiadol, ond mae’r cam wedi’i feirniadu’n eang.

Gorsafoedd pleidleisio

Yng Nghymru, bydd yn rhaid i bleidleiswyr ddangos llun adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau penodol, gan gynnwys etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, is-etholiadau seneddol y DU, ac etholiadau Cyffredinol y DU.

Ond ni fydd angen iddynt ddangos lluniau adnabod i bleidleisio yn etholiadau’r Senedd neu etholiadau cynghorau lleol gan fod y pwerau dros y systemau pleidleisio hynny wedi’u datganoli.

Dywedodd Mr Drakeford: “Roedd cadeirydd y Comisiwn Etholiadol ei hun yn dyst i bobl yn cael eu troi i ffwrdd o orsafoedd pleidleisio ac yn bryderus iawn gwelodd y bobl hynny rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i gynnal etholiadau yn dioddef camdriniaeth gan bobl a oedd yn teimlo eu bod wedi cael eu gwrthod yn annheg o'u hawliau democrataidd.

“Does gen i ddim amheuaeth o gwbl fod y Ddeddf honno’n rhan o agenda fwriadol i atal pleidleiswyr sy’n cael ei dilyn gan y llywodraeth Geidwadol.

“Y ffordd maen nhw’n meddwl y gallan nhw ennill etholiadau yw dysgu’r gwersi o’r dde eithafol yn yr Unol Daleithiau, a hynny er mwyn ei gwneud hi’n anoddach i bobl na fyddai efallai’n eu cefnogi i droi i fyny a bwrw eu pleidlais.

“Ni fyddwn yn dilyn y trywydd hwnnw o weithredu yma yng Nghymru. Mae ein polisïau wedi’u cynllunio i’w gwneud hi’n haws i bobl fwrw eu pleidlais, nid yn anoddach,” ychwanegodd.

Dywedodd Mr Millar: “Mae hyn yn ymwneud â diogelwch ac uniondeb ein hetholiadau. Gwyddom mai lluniau pleidleisiwr ledled gorllewin Ewrop yw’r norm, ac yn y rhan fwyaf o ddemocratiaethau gorllewinol dyma’r norm.

“Ond mae’n ymddangos bod gennych chi broblem ag ef, efallai oherwydd record eich plaid eich hun ar achosion o dwyll sydd wedi digwydd mewn ardaloedd Llafur, fel twyll Tower Hamlets, twyll Birmingham hefyd, nôl yn 2004.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.