Newyddion S4C

Digwyddiad yn ymwneud 'â chemegau wedi gollwng' ym Mhrifysgol Caerdydd

Digwyddiad yn ymwneud 'â chemegau wedi gollwng' ym Mhrifysgol Caerdydd

NS4C 09/05/2023

Cyhoeddod Prifysgol Caerdydd fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i brif adeilad y campws ddydd Mawrth, a'u bod ym ymwybodol fod "cemegau wedi gollwng yno."

Yn ôl y brifysgol, roedd y digwyddiad wedi ei gyfyngu i'r safle penodol hwnnw, ond cafodd yr adeilad cyfan ei gau dros dro, a bu'n rhaid symud pawb oedd yno o'r adeilad.

Ychwanegodd Prifysgol Caerdydd nad oedd adroddiadau fod unrhywun wedi ei anafu, ond bod nifer fechan o bobl wedi cael eu harchwilio gan barafeddygon, sy'n drefn arferol yn y fath amgylchiadau.

Fe alwodd Heddlu De Cymru ar y cyhoedd i osgoi'r ardal ym Mhlas y Parc. A bu'n rhaid cau'r ffordd gerllaw.

Cyhoeddodd Prifysgol Caerdydd nos Fawrth bod y Prif Adeilad bellach wedi ail agor i staff a myfyrwyr.   

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.