Newyddion S4C

Cyffordd naw yr A55

Gyrrwr beic modur yn dioddef anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad ar yr A55 ger Bangor

NS4C 05/05/2023

Cafodd gyrrwr beic modur ei gludo i Ysbyty Gwynedd ar ôl dioddef anafiadau difrifol ger Bangor.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar gyffordd rhif naw'r A55 ger Treborth.

Bu’n rhaid cau'r A55 am sawl awr o 4.30pm ymlaen ddydd Iau.

Dywedodd Traffig Cymru fod “y gwasanaethau brys yn y fan a’r lle”.

Cafodd y ffordd ei gau tua’r dwyrain i ddechrau ac yna yn y ddau gyfeiriad, gan achosi “traffig trwm” yn yr ardal.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.