Newyddion S4C

Y blychau pleidleisio wedi agor yn etholiadau lleol Lloegr

04/05/2023
S4C

Mae disgwyl i filiynau o bobl fwrw eu pleidlais yn etholiadau lleol Lloegr ddydd Iau, gyda'r gorsafoedd pleidleisio wedi agor am 07:00. 

Bydd tua 8,000 o gynghorwyr yn cael eu hethol mewn 230 o gynghorau, gyda phleidleiswyr yn dewis pwy y maent eisiau i redeg eu gwasanaethau yn eu ardal leol. 

Bydd pleidleiswyr yn Bedford, Caerlŷr, Mansfield a Middlesbrough hefyd yn ethol meiri, ond fydd etholiadau lleol yn cael eu cynnal yn Llundain.

Bydd gorsafoedd pleidleisio yn cau am 22:00 ddydd Iau, gyda'r canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener. 

Mae disgwyl i'r canlyniadau cyntaf gael eu cyhoeddi ychydig wedi hanner nos ddydd Gwener, gyda 65 o gynghorau yn cyfri pleidleisiau dros nos. 

Bydd y gweddill yn dechrau ar y cyfri ddydd Gwener, gyda chanlyniadau yn cael eu cyhoeddi drwy gydol y dydd. 

Mae disgwyl i'r canlyniad olaf gael ei gyhoeddi am tua 20:00 nos Wener. 

Mae'r rhan fwyaf o gynghorau yn Lloegr yn gynghorau dosbarth, sydd yn gyfrifol am wasanaethau fel casglu biniau, parciau, tai cyhoeddus a cheisiadau cynllunio. 

Dyma'r tro cyntaf y bydd yn rhaid i bleideiswyr yn Lloegr fynd ag ID ffotograffig gyda nhw er mwyn gallu pleidleisio.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.