Newyddion S4C

Rishi Sunak

Rishi Sunak yn beirniadu record Llywodraeth Cymru ar adeiladu tai newydd

NS4C 03/05/2023

Mae’r Prif Weinidog Rishi Sunak wedi beirniadu record Llywodraeth Cymru ar adeiladu tai newydd.

Wrth ddadlau ag arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir Starmer yn ystod cwestiynau’r prif weinidog, dywedodd bod Llywodraeth Cymru wedi adeiladu hanner y tai a oedd eu hangen.

Daw wedi i Syr Keir Starmer ddweud nad oedd cynghorwyr Ceidwadol “yn syml iawn yn adeiladu digon o’r tai y mae pobol eu hangen”.

“Pam na wneith o roi’r gorau i wneud esgusion a beio pawb arall a dechrau adeiladu tai yn lle?” gofynnodd.

Wrth ymateb dywedodd Rishi Sunak: “Mae’n rhaid ei fod yn meddwl nad ydyn ni’n gallu cofio nôl ymhellach iawn.

“Yn Llundain fe adeiladodd y cyn faer Ceidwadol 60,000 o dai fforddiadwy.

“Yng Nghymru, mae angen 12,000 o dai newydd bob blwyddyn. Ond faint mae Llafur wedi eu hadeiladu dros y flwyddyn ddiwethaf? Dim ond hanner hynny.

“Mae’r Blaid Lafur yn siarad a’r Ceidwadwyr yn gwneud.”

Roedd y ddau yn siarad diwrnod cyn i ran helaeth o Loegr bleidleisio mewn etholiadau lleol ddydd Iau.

‘Trychinebus’

Fe atebodd Prif Weinidog Cymru gwestiynau yn y Senedd ar adeiladu tai newydd yn y Senedd ddiwedd y mis diwethaf.

Dywedodd bod nifer y tai newydd oedd wedi eu hadeiladu yn chwarter cyntaf 2023 yn uwch na’r nifer yn y chwarter cyn y pandemig Covid.

“Mae nifer y tai newydd i lawr ond maen nhw i lawr yn 10 o’r 12 rhanbarth ar draws y Deyrnas Unedig,” meddai.

“Mae hynny oherwydd y gyllideb fechan drychinebus ym mis Medi sydd wedi codi prisiau morgeisi a chodi cyfraddau llog.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.