Newyddion S4C

Rishi Sunak yn beirniadu record Llywodraeth Cymru ar adeiladu tai newydd

Rishi Sunak

Mae’r Prif Weinidog Rishi Sunak wedi beirniadu record Llywodraeth Cymru ar adeiladu tai newydd.

Wrth ddadlau ag arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir Starmer yn ystod cwestiynau’r prif weinidog, dywedodd bod Llywodraeth Cymru wedi adeiladu hanner y tai a oedd eu hangen.

Daw wedi i Syr Keir Starmer ddweud nad oedd cynghorwyr Ceidwadol “yn syml iawn yn adeiladu digon o’r tai y mae pobol eu hangen”.

“Pam na wneith o roi’r gorau i wneud esgusion a beio pawb arall a dechrau adeiladu tai yn lle?” gofynnodd.

Wrth ymateb dywedodd Rishi Sunak: “Mae’n rhaid ei fod yn meddwl nad ydyn ni’n gallu cofio nôl ymhellach iawn.

“Yn Llundain fe adeiladodd y cyn faer Ceidwadol 60,000 o dai fforddiadwy.

“Yng Nghymru, mae angen 12,000 o dai newydd bob blwyddyn. Ond faint mae Llafur wedi eu hadeiladu dros y flwyddyn ddiwethaf? Dim ond hanner hynny.

“Mae’r Blaid Lafur yn siarad a’r Ceidwadwyr yn gwneud.”

Roedd y ddau yn siarad diwrnod cyn i ran helaeth o Loegr bleidleisio mewn etholiadau lleol ddydd Iau.

‘Trychinebus’

Fe atebodd Prif Weinidog Cymru gwestiynau yn y Senedd ar adeiladu tai newydd yn y Senedd ddiwedd y mis diwethaf.

Dywedodd bod nifer y tai newydd oedd wedi eu hadeiladu yn chwarter cyntaf 2023 yn uwch na’r nifer yn y chwarter cyn y pandemig Covid.

“Mae nifer y tai newydd i lawr ond maen nhw i lawr yn 10 o’r 12 rhanbarth ar draws y Deyrnas Unedig,” meddai.

“Mae hynny oherwydd y gyllideb fechan drychinebus ym mis Medi sydd wedi codi prisiau morgeisi a chodi cyfraddau llog.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.