Newyddion S4C

‘Gwneud gwahaniaeth’ wrth agor meithrinfa Gymraeg gyntaf Casnewydd

‘Gwneud gwahaniaeth’ wrth agor meithrinfa Gymraeg gyntaf Casnewydd

NS4C 30/04/2023

Mae meithrinfa fasnachol Gymraeg gyntaf Casnewydd wedi agor ei drysau.  

Ar 19 Ebrill, agorodd meithrinfa Wibli Wobli i 40 o blant yr ardal o dan perchnogaeth Natasha Baker.  

Fel dysgwr Cymraeg, dywedodd Natasha bod hyn yn gyfle iddi wneud “gwahaniaeth yn y gymuned yn gyffredinol.” 

“Nid dim ond rhoi’r wasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i'r plant, ond hefyd i berswadio’r gymuned a’r rhieni bod y Gymraeg yn dda a bod lot o fanteisio iddo,” meddai.  

“Rwy wedi bod yn dysgu ers blwyddyn. I ddechrau trwy DuoLingo a gyda fy ffrind, sy’n athrawes yn yr ardal. Mae’n haws os wyt ti’n ddwyieithog yn barod”.

Bu Natasha yn byw yn Ffrainc am chwe mlynedd cyn symud yn ôl i Gymru i redeg busnes KidsLingo gan addysgu plant yr ardal i siarad ieithoedd.  

Dechreuodd trwy gynnig gwersi a sesiynau Ffrangeg a Sbaeneg.  

“Rwy nawr yn dysgu, gyda thiwtoriaid eraill, Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg i blant ifanc yn yr ysgolion, meithrinfeydd a chanolfannau ar draws Caerdydd a Chasnewydd.  

“Rwy’n mwynhau gweithio gyda phlant a’n joio gweld nhw’n dysgu ieithoedd achos mae’n anhygoel sut mae ymennydd plant yn gallu dysgu iaith mor naturiol.” 

Gyda chefnogaeth a chyngor Banc Datblygu Cymru, mae Natasha wedi llwyddo i logi rhan o adeilad Wern House yn Rogerstone, i gynnal y feithrinfa.  

Prinder staff  

Ond ar ôl blwyddyn o waith paratoi, dywedodd bod dod o hyd i staff sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, sydd hefyd yn gymwysedig gyda gofal plant, wedi bod yn broblem.  

“Mae prinder staff i gael yn y diwydiant - rhaid i hwn newid” dywedodd Natasha.  

“Mae’n bosib i annog pobl i ddefnyddio’u Cymraeg ond rhaid i ni rhoi’r cyfleoedd iddynt weithio trwy gyfrwng y Gymraeg,” esboniodd. 

Yn ôl cyfrifiad 2021, mae 11,604 o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghasnewydd. Ond yn 2011, roedd gan yr ardal 13,002 o siaradwyr Cymraeg. Dyma ostyngiad o 1.8% dros y ddeng mlynedd ddiwethaf.   

Cadw’r iaith i fynd  

Mae Dan, rhiant lleol sydd ddim yn siarad Cymraeg, wedi dewis anfon ei fab i'r feithrinfa.  

Dywedodd: “Mae cael yr opsiwn i ddanfon fy mab i feithrinfa llawn amser Cymraeg yn bwysig iawn i fi a fy mhartner. 

“Mae’n bwysig cadw’r iaith i fynd ac mae’r feithrinfa yn sail i hwn.

“Rwy’n credu bod dysgu iaith arall mor bwysig ac mae mynd at feithrinfa fel hyn, dechrau allan mewn amgylchedd tebyg yn ffordd naturiol iawn i ddysgu a datblygu”, ychwanegodd.  

“Dylai plant gael y cyfle i siarad Cymraeg. Ni’n falch i ddanfon fy mab yna achos bydd yr iaith yn ddefnyddiol iawn iddo yn y dyfodol.” 

Llun gan Fiethrinfa Wibli Wobli

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.