Newyddion S4C

Gŵyl Gomedi Machynlleth yn 'un o’r gŵyliau comedi pwysicaf' ym Mhrydain

29/04/2023

Gŵyl Gomedi Machynlleth yn 'un o’r gŵyliau comedi pwysicaf' ym Mhrydain

Mae'r ddigrifwraig Esyllt Sears wedi dweud bod Gŵyl Gomedi Machynlleth yn “un o’r gŵyliau pwysicaf” i berfformwyr ym Mhrydain. 

2010 oedd y tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal, gyda dros 300 o bobl yn mynychu a 30 o sioeau i'w gwylio.

Ers hynny mae'r ŵyl wedi datblygu o nerth i nerth gyda sioeau yn gwerthu yn gyflym.

Eleni mae disgwyl i dros 8,000 o bobl fynychu’r ŵyl a gwylio 300 o sioeau sy’n cael eu cynnal. 

Mae'r ŵyl eisiau i bobl "chwerthin, i gael amser gwych, ac i gael croeso cynnes yng ngalon Cymru," medd y trefnwyr, ac mae Esyllt Sears yn credu mai dyma'n union sydd wedi bod yn digwydd dros y blynyddoedd diwethaf.

Cynorthwyo'r iaith Gymraeg

Fel cydlynydd sioeau comedi Cymraeg, mae Esyllt yn gobeithio hybu’r diwylliant ymysg siaradwyr yr iaith a thu hwnt. 

“Ni’n cynnal showcases Cymraeg lle ni’n cael lot o enwau newydd i ddod i ‘neud rhyw 10 munud fel bod pobl yn gallu gweld acts newydd Cymraeg yn dod trwyddo.

“Mae ‘na gig comedi plant Cymraeg hefyd ma’ hwnna wastod yn lot o sbort a mae hwnna’n lyfli achos mae hwnna’n gyflwyniad i blant Cymru i’r scene comedi mewn ffordd. Mae nhw’n gweld stand-up am y tro cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg. 

“Mae gyda ni hefyd sioe cyfieithu sy’n cael ei gynnal gan Steffan Alun a mae’r sioe cyfieithu – ni’n annog pobl di-Gymraeg i ddod i’r sioe cyfieithu fel maen nhw’n clywed stand-up Cymraeg am y tro cyntaf hefyd, felly mae ‘na wastod lot o amrywiaeth o sioeau Cymraeg,” meddai. 

Hwb i'r economi

Yn ogystal â bod yn digwyddiad sydd yn dod â chomedi i Fachynlleth, mae'r dref wedi gweld buddiannau economaidd o gynnal y digwyddiad blynyddol.

Dywedodd Esyllt fod hynny yn hwb mawr yn ogystal ag arddangos Machynlleth i bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd.

Gyda oddeutu traean o’r gynulleidfa yn ymweld â’r dref o du hwnt i Gymru mae budd o dros £1 miliwn o bunnoedd i economi ymwelwyr Cymru, medd Esyllt. 

“Dwi’n credu mae yn codi ymwybyddiaeth am y lle, wi’n nabod lot o bobl bydd wedi mynd i Fachynlleth heb law am hwnna. 

“Mae lot mwy yn dod y tu fas i Bowys hefyd felly mae lot o busnesau lleol yn elwa a wi’n credu beth mae’r ŵyl yn falch iawn ohono yw’r ffaith bod ‘na berthynas agos iawn gyda’r dref hefyd. 

“Mae’n berthynas dwy ffordd felly dwi’n credu bod ‘na elfen o barch ar y ddwy ochr a mae’r ddwy yn gweld budd i’w gilydd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.