Newyddion S4C

Rhybudd am barcio ‘anghyfrifol ac anghyfreithlon’ yn Eryri

29/04/2023
parcio eryri

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog ymwelwyr i barcio yn gyfrifol dros benwythnosau Gŵyl y Banc.

Yn ystod Gŵyl y Banc y mis ddiwethaf, fe wnaeth yr heddlu symud dros 40 o gerbydau yn ardal Eryri.

Dywedodd y llu mewn datganiad: “Mae parcio anghyfrifol yn peryglu eich bywyd chi, yn peryglu bywyd cerddwyr a defnyddwyr ffyrdd eraill.

“Ni ddylai mynediad ar gyfer y gwasanaethau brys gael ei rwystro gan gerbydau sydd wedi’u gadael ar y lôn.”

Mae Parc Cenedlaethol Eryri hefyd yn galw ar ymwelwyr i beidio â pharcio yn “anghyfreithlon”.

Dywedodd swyddogion y Parc y gallai “parcio anghyfreithlon yn Pen y Pas, ger Llanberis a Llyn Ogwen, Dyffryn Ogwen arwain at gosbau".

Mae’r Parc yn gofyn i ymwelwyr gynllunio eu hymwelaidau o flaen llaw drwy ddefnyddio ap Parcio Eryri, lle mae modd dod o hyd i wybodaeth am lefydd parcio, a gwasanaethau bws yn yr ardal.

'Da ni am i bawb fwynhau eu hunain yn Eryri, trwy gynllunio o flaen llaw a dilyn cyngor, gall ymwelwyr sicrhau y bydd y penwythnos Gŵyl y Banc hwn yn llwyddiant i bawb," meddai Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

"Dylai ymwelwyr ag Eryri fod â chynllun wrth gefn rhag ofn y bydd y man mae'n nhw'n dymuno ymweld ag o yn rhy brysur. Gall prysurdeb rhai ardaloedd achosi prinder llefydd parcio a mwy o dagfeydd.

"Gall ymweld ag ardaloedd llai prysur neu ymweld ar adegau tawelach roi profiad mwy pleserus a chynaladwy, tra'n galluogi ymwelwyr werthfawrogi harddwch naturiol Eryri."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.