Newyddion S4C

Cyhuddo dyn o Gaernarfon o droseddau yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod

28/04/2023
Lloyd Watson Lloyd

Mae dyn o Gaernarfon wedi ei gyhuddo o chwe achos o drais yn erbyn menywod.

Ymddangosodd Lloyd Watson Jones, 28 o flaen Llys Ynadon Llandudno bore ddydd Gwener.

Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud cais am wybodaeth ynglŷn â’i leoliad ddydd Gwener ddiwethaf.

“Mae Lloyd Watson Jones, 28, o Gaernarfon, a oedd yn destun cais am wybodaeth yr wythnos diwethaf, wedi ei gyhuddo o chwe trosedd yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod a genethod,” meddai Heddlu Gogledd Cymru.

“Fe fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llandudno'r bore ma.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.