AS Maldwyn yn wfftio beirniadaeth o gytundeb masnach rhwng y DU a Awstralia

AS Maldwyn yn wfftio beirniadaeth o gytundeb masnach rhwng y DU a Awstralia

Yn ôl aelod seneddol Maldwyn, fe wnaeth ffermwyr yng Nghymru bleidleisio am Brexit er mwyn cael mynediad i farchnadoedd newydd fel Awstralia. 

Roedd Craig Williams A.S. yn amddiffyn y cytundeb masnach mae disgwyl i Lywodraethau’r Deyrnas Unedig ag Awstralia ddod iddi'r wythnos hon. 

Fe fyddai cytundeb gydag Awstralia yn dod a threthi fewnforio i ben rhwng y ddwy wlad yn raddol dros 15 mlynedd, gai ei gwneud hi’n rhatach i gwmnïau yn Awstralia i allforio cig i’r Deyrnas Unedig. 

Mae Llafur a Phlaid Cymru wedi codi pryderon y gallai’r cytundeb adael cynhyrchwyr cig oen ag eidion yng Nghymru mewn sefyllfa fwy bregus.

Yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae’r cytundeb yn “gam pwysig” ymlaen ar gyfer masnach ryngwladol. 

Dywedodd Mr Williams: “Mae’r undebau yn bryderus ond dyw’r manylion ddim wedi cael eu rhyddhau eto.

“Os bydd unrhyw newid, unrhyw gytundeb newydd, be yda ni ei angen ydy cyfnod i bontio fewn i’r amgylchedd yna, a dyna pam rwy’n pwsio am ddeg i 15 mlynedd.

“Ond mae ‘na lot o gyffro gan mai dyma’r cytundeb fasnach rydd gyntaf i ni ei harwyddo ers Brexit.

“Dyma be wnaeth llawer o bobl bleidleisio amdano, dyma be wnaeth llawer o ffermwyr bleidleisio amdano er mwyn cyrraedd marchnadoedd newydd.”

Mae Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville-Roberts AS yn credu y bydd ffermwyr Awstralia ar eu hennill, gyda ffermwyr Cymru yn cael eu tanseilio gan brisiau cig rhatach o du hwnt i’r ffin. 

“Da ni’n gwybod na’r rhai fydd yn ennill o’r cytundeb masnach ‘ma fydd Awstralia," meddai.

Mae Llafur wedi codi pryderon hefyd, gydag Aelod Seneddol Llafur dros Ogledd Caerdydd, Anna McMorrin yn dweud y byddai cytundeb o’r fath yn “lladd” y diwydiant. 

Y gred yw bod cytundeb wedi cael ei gyflwyno erbyn hyn, gan ddisgwyl y manylion gorffenedig yr wythnos hon.