Mark Drakeford yn beirniadu'r anhrefn yn Abertawe nos Iau

NS4C

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi beirniadu anhrefn yn ardal Mayhill o ddinas Abertawe nos Iau.

Mewn datganiad, fe ddywedodd Mr Drakeford: "Mae’r trais y gwelwn yn Abertawe neithiwr yn hollol annerbyniol.

"Dydyn ni ddim yn goddef yr ymddygiad yma unrhyw le yng Nghymru", ychwanegodd.

Fore Gwener, fe ddechreuodd Cyngor Dinas Abertawe ar y gwaith o lanhau wedi'r golygfeydd yn yr ardal nos Iau.  

Mae Heddlu De Cymru hefyd wedi dechrau ymchwiliadau i'r achos o anhrefn yn y ddinas. 

Image
Glanhau Mayhill
Fe ddechreuodd Cyngor Dinas Abertawe ar y gwaith o lanhau fore Gwener.  Llun: Cyngor Dinas Abertawe

Mae'r heddlu'n dweud fod y digwyddiad bellach ar ben gyda'r sawl a oedd ynghlwm â'r digwyddiad wedi gwasgaru.

Mewn datganiad, fe wnaeth yr heddlu annog pawb i beidio â dychwelyd i'r ardal ac y byddai'r llu yn parhau i fod yn weledol drwy gydol nos Iau a bore Gwener.

Fe ychwanegodd Heddlu De Cymru y bydden nhw'n delio'n gadarn ag unrhyw un sy'n dychwelyd a'n bygwth diogelwch y cyhoedd ymhellach.

Mae un dyn wedi sôn wrth Wales Online am yr olygfa wrth i'w gar gael ei roi ar dân ac wrth i friciau gael eu taflu ato fe a'i dŷ.

Image
WalesOnline

Cafodd lluniau a fideos eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol a oedd yn dangos car yn cael ei wthio i lawr bryn yn yr ardal, cyn taro i mewn i gar arall a oedd ar dân.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod angen i drigolion yr ardal aros yn eu tai dros nos tra bod ymchwiliadau i'r digwyddiad yn parhau.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Tim Morgan: "Roedd digwyddiad neithiwr yn gwbl annerbyniol a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i adnabod y sawl sy'n gyfrifol.

"Hoffwn sicrhau cymuned Mayhill y gall y sawl a oedd ynghlwm a'r digwyddiad ddisgwyl wynebu gweithredu cadarn.  Mae'r ymchwiliadau wedi'r digwyddiad eisoes wedi dechrau i adnabod pawb oedd yn rhan o hyn".

'Ofnadwy deffro i'r golygfeydd'

Dywedodd Luke Fletcher, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Dde Orllewin Cymru: "Mae'n ofnadwy deffro i'r golygfeydd yn Mayhill neithiwr.  Dylai bobl deimlo'n ddiogel yn eu cymunedau.  Bydd Sioned Williams (AS Plaid Cymru, De Orllewin Cymru) a finnau'n edrych nawr i ymateb yr heddlu i ddigwyddiadau, a byddwn yn edrych i ddarganfod achosion craidd yr ymddygiad hwn".

Dywedodd yr Aelod o'r Senedd Ceidwadol dros Dde Orllewin Cymru, Tom Giffard, nos Iau: "Golygfeydd ysgytwol o Mayhill ar gyfryngau cymdeithasol heno".

"Gobeithiaf y caiff hyn ei sortio cyn gynted â phosib", ychwanegodd.

Rhannodd Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru ei ymateb yntau i'r golygfeydd hefyd.  Dywedodd Jeremy Vaughan: "Wedi fy nhristau a'n gynddeiriog am ddigwyddiadau yn Abertawe neithiwr.  Bydd cymaint o deuluoedd wedi eu poenydio gan y rhai sy'n gyfrifol, credwch na fyddwn ni yn Heddlu De Cymru yn oedi i'w darganfod.  Byddwn yn gweithio'n galed gydag eraill i helpu a chefnogi preswylwyr lleol sy'n haeddu gwell na hyn".

Mae Heddlu De Cymru wedi gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth neu a fyddai'n gallu bod o gymorth wrth adnabod y sawl sy'n gyfrifol i gysylltu â'r llu gan ddefnyddio rhif digwyddiad 992 ar 20 Mai. 

Prif lun: Cyngor Dinas Abertawe