Plaid Cymru yn cyhoeddi cabinet cysgodol

NS4C

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, wedi cyhoeddi ei gabinet wrthblaid yn y Senedd.

Daw ailstrwythuro o'r cabinet cysgodol ar ôl i'r blaid ennill 13 o seddi'r Senedd yn yr Etholiad. 

Yn sgil y cyhoeddiad, dywedodd Adam Price AS fod Cymru bellach yn dechrau ar “gyfnod tyngedfennol” wrth adfer o’r pandemig, a bydd y blaid yn cyflwyno tîm newydd i'r Senedd sydd â "sgiliau, profiad a syniadau ffres".  

Dywedodd Adam Price AS: “Gyda chyfuniad o Aelodau sydd newydd a’r rhai cafodd eu hail-ethol, mae Grŵp Plaid Cymru yn dod â deinameg newydd a chadarnhaol i drafodion y Senedd.

“Lle mae tir cyffredin, bydd Plaid Cymru bob amser yn gweithio gydag eraill er budd ein cenedl ond pan fydd diffygion o ran byrder a chyflawni, byddwn yn dal y llywodraeth i gyfrif ac yn mynnu gwell i Gymru.”

Rhys ab Owen fydd yn cymryd lle Leanne Wood a Dr Dai Lloyd fel Gweinidog Cysgodol Cyfansoddiad a Chyfiawnder. 

Luke Fletcher fydd yn cymryd yr awenau fel Gweinidog Cysgodol Yr Economi a Delyth Jewell fel Gweinidog Cysgodol Trafnidiaeth, y ddau yn cymryd lle Helen Mary Jones. 

Fe fydd Siân Gwenllian yn parhau fel Gweinidog Cysgodol Addysg a'r Gymraeg, Plant a Phobl Ifanc, yn ogystal â Phrif Chwip a Dirprwy Arweinydd. Fe fydd Rhun ap Iorwerth hefyd yn parhau fel Gweinidog Cysgodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Cabinet wrthblaid:

Adam Price - Arweinydd

Rhys ab Owen - Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Llyr Huws Gruffydd - Cyllid a Llywodraeth Leol

Luke Fletcher - Economi

Heledd Fychan - Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol

Cefin Campbell - Amaethyddiaeth a Materion Gwledig

Sioned Williams - Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb

Delyth Jewell - Newid Hinsawdd, Ynni a Thrafnidiaeth

Mabon ap Gwynfor - Tai a Chynllunio

Siân Gwenllian - Addysg a'r Gymraeg, Plant a Phobl Ifanc, Prif Chwip a Dirprwy Arweinydd

Rhun ap Iorwerth - Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Comisynydd Senedd a Dirprwy Arweinydd

Peredur Owen Griffiths - Cymunedau a Phobl Hŷn

Elin Jones - Llywydd