Newyddion S4C

Clwb pêl-droed Caernarfon yn diswyddo eu rheolwr

18/03/2023
2022-05-14 Caernarfon Town v Flint Town-252.jpg

Mae clwb pêl-droed Caernarfon wedi diswyddo eu rheolwr Huw Griffiths yn dilyn cyfres o ganlyniadau siomedig.

Colli oedd hanes y clwb yn erbyn Aberystwyth nos Wener ar yr Oval.

Mewn datganiad ddydd Sadwrn, dywedodd y clwb fod Richard Davies wedi ei benodi fel rheolwr dros dro am weddill y tymor.

Wrth esbonio'r penderfyniad, dywedodd y cadeirydd Paul Evans: “Nid yw byth yn dasg hawdd i wahanu gyda rheolwr.

"Mae’r tymor hwn wedi bod yn hynod o siomedig ar ôl dechrau addawol ac, ar ôl mwynhau llwyddiant o dan arweiniad Huw dros y ddau dymor diwethaf, pan gollon ni un rownd derfynol Ewropeaidd o’r gemau ail gyfle ac ennill gêm ail gyfle’r tymor diwethaf, dim ond i gael ein hamddifadu o safle Ewropeaidd oherwydd y cyd-bwyntiau effeithlonrwydd, roeddem yn teimlo y dylem roi pob cyfle iddo wneud pethau'n iawn y tymor hwn.

"Mae gen i ofn nad oes yna lyfr o ganllawiau ar sut i redeg clwb pêl-droed ac felly roedd y Bwrdd yn teimlo mai dyma'r ffordd decaf a chywir i fynd o gwmpas pethau.

"Yn anffodus, ni welsom welliant ac mae’r ddau berfformiad diwethaf wedi bod yn wael iawn, gan arwain at golli neithiwr yn yr Oval.

"Er nad yw pethau wedi gweithio allan y tymor hwn dwi ddim yn meddwl y gall unrhyw un gwestiynu ymrwymiad Huw i’r rôl a'i falchder o fod yn rheolwr i ni ac mae pawb yn yr Oval yn diolch iddo ac yn dymuno pob lwc iddo yn y dyfodol.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.