Gweinidog Iechyd newydd Cymru yn cyfaddef fod 'tasg anferthol' o'i blaen

Gweinidog Iechyd newydd Cymru yn cyfaddef fod 'tasg anferthol' o'i blaen

ITV Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi dweud fod ganddi 'dasg anferthol' o'i blaen er mwyn adfer gofal iechyd ac i geisio lleihau amseroedd aros yng Nghymru.

Cafodd Eluned Morgan AS ei phenodi yn Weinidog Iechyd wedi'r etholiad wrth i'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, ad-drefnu cabinet Llywodraeth Cymru. 

Ym mis Mawrth eleni, roedd mwy na 568,367 o gleifion yng Nghymru yn aros am driniaethau oedd wedi'u cynllunio.

Mewn ymateb i hyn, dywedodd y Gweinidog bod cyfrifoldeb ar y llywodraeth i leddfu poen yr unigolion sydd ar y rhestrau aros. 

Meddai: “Dwi’n ymwybodol bod yr hanner miliwn o bobl yna ddim yn jyst ystadegau, ond yn bobl sy’n dioddef pob dydd, trwy’r dydd. Mae cyfrifoldeb arnom ni i sicrhau ein bod ni’n neud popeth yn ein gallu i leddfu poen nhw tra bod nhw’n aros, ond hefyd, wrth gwrs, i ddeall ag i drio sicrhau bod nhw’n ymwybodol am faint o amser fydden nhw yn aros. Dwi ddim eisiau codi gobeithion pobl os na fyddwn ni’n gallu delifero.