Newyddion S4C

marwolaethau caerdydd 6 Mawrth 2023

Agor cwest i farwolaethau tri fu farw mewn gwrthdrawiad car ger Caerdydd

NS4C 17/03/2023

Mae cwest wedi ei agor i farwolaethau tri o bobl ifanc a gafodd eu lladd mewn gwrthdrawiad car ger Caerdydd.

Bu farw Eve Smith, 21, Darcy Ross, 21 a Rafel Jeanne, 24 wedi i gar ddod oddi ar yr A48 yn ardal Llaneirwg y brif ddinas ar ddydd Sadwrn, 4 Mawrth. 

Cafodd y tri ohonynt eu darganfod yn farw yn y car yn ystod oriau man bore Llun, bron i 48 awr wedi'r gwrthdrawiad. 

Cafodd Sophie Russon, 20, a Shane Loughlin, 32, hefyd eu hanafu yn wael yn y gwrthdrawiad ac maen nhw'n parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty. 

Clywodd y crwner ym Mhontypridd fod angen ymchwil pellach i’r hyn a achosodd marwolaethau'r tri cyn bod modd bwrw ymlaen â’r cwest.

Nid yw achos marwolaeth y tri o bobl ifanc wedi'i gyhoeddi eto, wrth i ymchwiliadau pellach fynd rhagddynt.

Cafodd y cwest ei ohirio am y tro.

'Calon wedi torri'

Ers eu marwolaethau, mae nifer o deyrngedau wedi'u rhoi i Eve Smith, Darcy Ross, a Rafel Jeanne. 

Dywedodd tad Eve Smith, Everton Smith, bod ei ferch yn “bopeth y byddai tad ei eisiau”.

“Fydd ddim byd byth yr un fath,” meddai. “Rydw i'w hangen hi yma i fy nghael i drwy hyn. Mae’n sefyllfa amhosib.

Wrth siarad gyda Sky News, dywedodd chwaer Rafel Jeanne fod ei "chalon wedi torri'n ddarnau" gan ddisgrifio ei brawd fel "person hapus, cariadus a hynod o boblogaidd".

Dywedodd ffrind i Eve Smith a Darcy Ross, Tamzin Samuels yr oedd y menywod wastad yn "enaid y parti."

"Roedd pobl yn adnabod Darcy fel plentyn wyllt oedd yn caru bywyd a dim yn poeni am beth oedd pobl yn meddwl amdani, oedd hi'n wych," meddai. 

"Roedd gan Eve gwen oedd yn goleuni ystafell. Merch annibynnol oedd pawb yn ei charu."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.