Newyddion S4C

Penderfynu newid arwyddair 'byd gwyn' Eisteddfod Llangollen yn dilyn cyfarfod

17/03/2023
Arwyddair Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi penderfynu newid eu harwyddair yn dilyn cyfarfod ddoe.

Mewn datganiad ddydd Gwener, daeth cadarnhad bydd yr arwyddair "Byd gwyn fydd byd a gano. Gwaraidd fydd ei gerddi fo" yn cael ei newid erbyn 2024.

"Mewn cyfarfod ar 15 Mawrth 2023, pleidleisiodd y Bwrdd yn unfrydol i gydweithio â Bardd i ddatblygu arwyddair newydd sy’n adlewyrchu gweledigaeth y sefydliad ar gyfer y dyfodol," meddai llefarydd ar ran yr Eisteddfod.

"Bydd ein harwyddair presennol a’n tarian boblogaidd yn parhau’n rhan o hunaniaeth weledol yr Eisteddfod yn 2023, a bydd y Bwrdd yn treulio’r 5 mis nesaf mewn ymgynghoriad â’n rhanddeiliaid ar y ffordd orau o gomisiynu ein harwyddair newydd, a fydd yn cael ei ddadorchuddio ar gyfer 2024."

Comisiynu

Cafodd y cwpled adnabyddus ei gyfansoddi gan T. Gwynn Jones, ac ers 75 o flynyddoedd, dyma arwyddair i Eisteddfod sy’n denu pobl o bedwar ban byd i Gymru. 

"Blessed World" ydy'r cyfieithiad Saesneg o eiriau'r bardd, ond mewn ymgynghoriad diweddar i foderneiddio’r ŵyl, fe ddaeth i’r amlwg bod rhai yn poeni bod gwir ystyr y geiriau yn mynd ar goll wrth eu cyfieithu.

Mae disgwyl y bydd y pwyllgor yn comisiynu artist a bardd newydd i lunio logo ac arwyddair newydd yr ŵyl. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.