Sgandal Postfeistri: Penodi aelod i'r bwrdd ar gyfer cynllun iawndal

Sky News

Mae Swyddfa’r Post yn chwilio am aelod bwrdd newydd i oruchwylio cynllun iawndal ar gyfer cannoedd o gyn bostfeistri a gafodd eu cyhuddo ar gam am ddwyn, twyllo a chadw cyfrifon ffug. 

Fe wnaeth nam yn system gyfrifiadurol y Swyddfa’r Post arwain at gannoedd o gyn bostfeistri i gael eu herlyn, gyda rhai yn cael eu carcharu, rhwng 2000 a 2014. 

Roedd Noel Thomas, Damien Peter Owen, Lorraine Williams a Pamela Lock yn Gymry ymhlith y rhai gafodd eu cyhuddo ar gam. 

Dywed Sky News fod y llywodraeth wedi awdurdodi penodiad cyfarwyddwr anweithredol i gadeirio’r pwyllgor a fydd yn goruchwylio’r Cynllun Diffygion Hanesyddol.

Cafodd y cynllun ei lansio'r llynedd er mwyn galluogi ceisiadau gan bostfeistri presennol a blaenorol sy’n credu eu bod wedi dioddef o ganlyniad i’r system Horizon. 

Y gred yw bod y dyddiad cau wedi pasio erbyn hyn, ac mae disgwyl cyflawni’r penodiad yn eithaf buan. 

Darllenwch y stori’n llawn yma.