Newyddion S4C

economi pixabay

Cynnwrf yn y marchnadoedd ariannol yn dilyn pryder am fanc Credit Suisse

NS4C 15/03/2023

Mae cynnwrf yn y marchnadoedd arian wedi codi pryderon y gallai’r economi fod yn agos i “argyfwng tebyg i 2008” wedi i gyfranddaliadau ym manciau mwyaf Ewrop blymio ddydd Mercher.

Lledaenodd ofnau drwy farchnadoedd byd-eang wedi i fanc Credit Suisse weld ei bris cyfranddaliadau yn cyrraedd y lefel isaf erioed.

Cafodd buddsoddwyr eu hysgwyd gan gwymp Silicon Valley Bank (SVB) yn yr Unol Daleithiau dros y penwythnos, gan godi pryderon am ddyfodol y banc mawr o'r Swistir sydd wedi ei ddisgrifio fel un oedd “yn rhy fawr i fethu”.

“Os bydd y banc yn methu, gallai hyn fod â goblygiadau mawr i fanciau Ewropeaidd eraill sy’n dod i gysylltiad â benthyciwr y Swistir sydd dan warchae,” meddai Fawad Razaqzada, dadansoddwr marchnad ar ran City Index a Forex.

“Mae pryderon ynghylch argyfwng ariannol arall tebyg i 2008 wedi dwysáu,” ychwanegodd.

Gostyngodd FTSE 100 Llundain 3.8% ddydd Mercher wrth i fuddsoddwyr werthu eu cyfranddaliadau.

Y gostyngiad o 293 pwynt oedd y diwrnod gwaethaf i'r FTSE ers dyddiau cynnar pandemig Covid-19.

Roedd yn ddirywiad yn fwy na'r hyn ddaeth ar ôl cyllideb fechan drychinebus Llywodraeth y DU y llynedd, ac ar y diwrnod y lansiodd Rwsia ymosodiad ar Wcráin.

Ddydd Mawrth, dywedodd Credit Suisse wrth fuddsoddwyr ei fod wedi dod o hyd i “wendidau materol” yn ei adroddiadau ariannol, gan olygu ei fod wedi methu â nodi rhai risgiau.

Fe ysgogodd hyn un o'i brif fuddsoddwyr, Saudi National Bank, i gadarnhau na allai gynyddu ei gyfranddaliadau yn y banc.

Mae’n dilyn cyfnod anodd i’r banc rhyngwladol, a gofnododd golled net grŵp trwm o 7.3 biliwn ffranc y Swistir (£6.5 biliwn) dros y llynedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.