Newyddion S4C

S4C

Apelio am wybodaeth wedi digwyddiad honedig yn ymwneud â chasineb ar fws yng Ngwynedd

NS4C 14/03/2023

Mae Heddlu’r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi digwyddiad honedig yn ymwneud â chasineb ar fws yng Ngwynedd. 

Yn ôl yr heddlu fe ddigwyddodd y digwyddiad am tua 21:00, ar 23 Ionawr, ar fws Arriva 5C rhwng Caernarfon a’r Felinheli.

Mae’r heddlu wedi rhyddhau llun o berson yn eistedd ar y bws, ac maent yn gofyn i unrhyw un sydd gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gyda nhw. 

Mae modd cysylltu drwy wefan yr heddlu neu drwy ffonio 101, gan ddyfynnu cyfeirnod trosedd 23000067844.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.