'Great British Railways': Corff cyhoeddus newydd i drenau Lloegr

The Independent

Bydd gwasanaethau rheilffyrdd Lloegr yn cael eu trosglwyddo i gorff sector cyhoeddus newydd.

Cafodd British Rail ei breifateiddio yn y 90au, ond mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd holl reilffyrdd a threnau Lloegr yn cael eu trosglwyddo i gorff cyhoeddus newydd, Great British Railways.

Bydd y corff yn gyfrifol am brisiau, amserlenni a gwaith cynnal a chadw, ond bydd cytundebau yn cael eu rhoi i gwmnïau preifat i redeg y gwasanaethau, meddai The Independent.

Darllenwch y stori'n llawn yma.