Newyddion S4C

Gary Lineker

Bydd Gary Lineker yn ôl - ond heb ymddiheuro - medd ei fab

NS4C 12/03/2023

Mae mab Gary Lineker wedi dweud ei fod yn credu y bydd ei dad yn dychwelyd i gyflwyno rhaglen Match of the Day.

Ond dywedodd George Linker mewn cyfweliad gyda'r Sunday Mirror na fydd yn "mynd yn ôl ar ei air" ac ymddiheuro am ei sylwadau.

Daw'r anghydfod rhwng Gary Lineker a'r BBC wedi iddo gymharu'r iaith a oedd yn cael ei defnyddio i lansio polisi lloches newydd Llywodraeth San Steffan gyda'r hyn oedd yn digwydd yn Yr Almaen yn y 1930au. 

Gorfodwyd ef i gamu i lawr o gyflwyno Match of the Day am y tro, sefyllfa oedd wedi bod yn "siomedig iddo" yn ôl ei fab. 

Dywedodd fod Lineker wedi "ei gofleidio gan gefnogaeth" amryw o'i gyd-gyflwynwyr sydd hefyd wedi cyhoeddi na fyddant yn ymddangos ar raglenni'r BBC dros y penwythnos, gan gynnwys Ian Wright ac Alan Shearer. 

'Dychwelyd'

Ychwanegodd George Linker fod "ei dad yn ddyn da, yn berson da, a dwi'n falch ohono am gadw at ei air. Dyna pam cafodd ei dynnu oddi ar y rhaglen, am nad oedd yn fodlon ymddiheuro".

"Ond fe fydd o yn sefyll i fyny dros bobl heb lais bob tro," meddai.

"A fydd yn dychwelyd i Match of the Day? Dwi'n credu y bydd - mae'n caru Match of the Day. Ond fydd o byth yn mynd yn ôl ar ei air."

Dim ond 20 munud o hyd oedd y rhaglen nos Sadwrn, ac nid oedd yn cynnwys sylwebaeth na dadansoddiad yn y stiwdio.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.