Newyddion S4C

Newidydd yn cyrraedd Porthmadog

Trawsnewidydd trydan anferth ar ei ffordd i draeth ger Porthmadog

NS4C 11/03/2023

Bydd trawsnewidydd trydan anferth sy'n pwyso dros 100 tunnell yn glanio ar draeth ger Porthmadog yn yr haf.

Digwyddodd yr un peth ym mis Medi 2020 gan ddenu cannoedd o wylwyr.

Dywedodd awdurdod porthladd Porthmadog y bydd y trawsnewidydd yn glanio ar y traeth ger Morfa Bychan.

Bydd y trawsnewidydd wedyn yn cael ei gludo i fyny i isbwerdy Trawsfynydd.

Mae disgwyl y bydd hyn yn digwydd ym mis Mehefin neu Orffennaf, gan obeithio y bydd cludo’r trawsnewidydd dros y môr yn bennaf yn osgoi oedi ar y ffyrdd.

Dywedodd pennaeth harbwr Porthmadog Malcolm Humphreys ei fod wedi cael gwybod bod y trawsnewidydd ar ei ffordd.

“Mae disgwyl i’r llong lanio ar y traeth ym Morfa Bychan yn hwyr ym mis Mehefin neu ddechrau Gorffennaf pan fydd yr amgylchiadau o ran y llanw yn ddelfrydol,” meddai wrth Gyngor Gwynedd.

Dywedodd Cyngor Gwynedd mai’r llong Terra Marique fydd yn cario’r trawsnewidydd i Gymru.

Llun o'r newidydd diwethaf yn cyrraedd Porthmadog gan Robert Wynn and Sons.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.