Newyddion S4C

Y Tywysog Edward

Brawd y Brenin y Tywysog Edward yn cael teitl Dug Caeredin

NS4C 10/03/2023

Mae'r Brenin wedi rhoi teitl Dug Caeredin i'w frawd, y Tywysog Edward.

Cyhoeddodd Palas Buckingham ddydd Gwener y byddai'r Tywysog Edward yn etifeddu teitl ei ddiweddar dad, y Tywysog Philip, a fu farw yn 2021. 

Derbyniodd y Tywysog Philip y teitl ym 1947 cyn ei briodas â'r Dywysoges Elizabeth ar y pryd, a wnaeth hefyd dderbyn y teitl cyn iddi gael ei gwneud yn Frenhines ym 1952. 

Mewn datganiad, dywedodd Palas Buckingham fod "Ei Mawrhydi y Brenin yn falch o roi'r teitl 'Dug Caeredin' i'r Tywysog Edward, Iarll Wessex a Forfar, ar achlysur ei benblwydd yn 59 oed".

"Mae Dug a Duges newydd Caeredin yn falch o barhau gyda gwaith y Tywysog Phillip o annog cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc o bob cefndir er mwyn gwireddu eu llawn botensial," meddai'r llefarydd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.